Mensgericht leiderschap

Alweer een nieuwe stroming in leiderschap? Nee hoor! Mensgericht leiderschap is een optelsom, de uitkomst van ontwikkelingen op diverse terreinen. De tegenpool van technologie, wat al decennia onze menselijke ontwikkeling bepaalt. Van industrialisatie, lopende band tot kenniseconomie, nu nemen we plaats achter onze laptop of smartphone.

Het is evident dat mens en technologie polariteiten zijn. Technologie stuurt ons gedrag, het gebruik van technologie bepaalt menselijke ontwikkeling. Jin-Jang anno 2019!

Polariteiten zijn uitersten in polen. Zwart - wit, hard - zacht en ook aanwezig - verlegen. In relaties zie je vaak dat 'opposite attracts'. De functie van polariteiten in relatie tot ontwikkeling is dat zij een dynamisch evenwicht vormen voor groei. Dominantie op de ene pool zorgt voor spanning in de wisselwerking met de andere pool.  "Als ik me zelf teveel terugtrek uit het contact met anderen, ga ik me eenzaam voelen en ontstaat er behoefte aan verbinding, de tegenpool.

Terug naar de tech - mens polariteit. Ik neem vrijwel dagelijks de spanning en wisselwerking tussen beide polen waar. Paar waarnemingen op een rij:

  • We zijn een junkie van de technologie geworden; onze smartphone. Kijk eens om je heen, je zal waarschijnlijk de enige zijn. De invloed van tech raakt de manier waarop we met elkaar omgaan en aan onze sociale vaardigheid.

  • We worden overprikkeld door de dagelijkse informatie overload. Informatie is versnipperd en veelal incompleet; feiten en fictie lopen door elkaar heen. We zien steeds vroeger en vaker stressklachten bij mensen. Wat is de menselijke maat in het verwerken van al deze prikkels?

  • Intermenselijke verhoudingen verarmen en verrijken tegelijkertijd. Vrienden zijn online relaties en tegelijkertijd is er een groeiende groep eenzame oudere mensen. Tech maakt nieuwe vormen van relaties mogelijk, in tegenstelling tot een generatie die zich uitsluit van deze ontwikkeling.

  • Technologie & marketing bepalen de keuzes die we maken in ons leven. Dit op zich is niet nieuw, maar de snelheid en frequentie is exponentieel.


In deze ontwikkeling ontstaat een polaire dynamiek:

  • De vitaliteitsmarkt maakt overuren. Initiatieven als mindfullness, yoga en meditatie neemt in belangstelling toe als tegenhanger van de overprikkeling en hiermee gepaard gaande stress.

  • Er is veel behoefte aan menselijke maat, waarden en purpose. We zijn deels zoekende naar het grote verhaal als leidraad voor onze eigen ontwikkeling. Leiderschap in mensgerichtheid neemt toe. Inclusiviteit is probleem en oplossing in leiderschap.

  • Er ontstaat groot verschil tussen hoe generaties in de samenleving profiteren van de technologische vooruitgang. Darwins theorie lijkt te kloppen. Ouderen individualiseren en vereenzamen, jongeren verbinden.

  • Wie maakt nog echt eigen keuzes in een wereld waar alles connected is. Een abonnement ontzorgt, de levensduur van een batterij bepaald wanneer je weer beweegt, ongevraagde informatie bepaalt het onderwerp van de dag, en de wekker van je iPhone trilt mee in je nachtritme.


Schets ik nu een doemscenario? Nee hoor! It is wat it is. Wat in de samenleving gebeurt, is een afspiegeling van wat er tussen de muren van een organisatie plaatsvindt. De vraag is dan: Wat is de human purpose in een door technologie gedreven wereld? Hoe geef je daar als leider richting en vorm aan in je eigen organisatie? Hoe behoud je de verbinding met je mensen? En waarin neem je maatschappelijke verantwoordelijkheid?

Mensgerichtheid is van alle tijden! De uitdaging in leiderschap is een balans kwestie. Hou houd je als leider, in de polariteit van tech - mens, de kwaliteit van aandacht gericht?

Dutch Leaders ondersteunt leiders en hun organisaties bij het vorm en inhoud geven op deze vragen. Wij faciliteren leiders om vanuit de persoonlijke oriëntatie naar de eigen organisatie te kijken en de vertaling te maken naar relevantie en maatschappelijke impact.