Zijn we bewust of moeten we eerst bewust worden om bewust te zijn?

Denk nu eens aan je knie of aan wat dan ook! Die knie was er een paar seconden geleden ook al, voordat je er aan dacht. Met andere woorden, als die knie van zichzelf bewust zou zijn, dan kan deze stoppen met bewust worden! Die knie was er altijd al. Dit is overigens geen mindfuck!

Één van de meest interessante uitspraken van Frederik Perls, psychiater en Gestalt-psychotherapeut' is zijn quote "loose your mind, come to your senses". Vrij vertaald: laat je mind los, gebruik je zintuigen; ogen, oren, tast-zintuigen. Wat Perls benadrukt is wat we als moderne mens nastreven in mindfullness. Een bewustzijnstoestand van onmiddellijk ervaren, in het 'nu' zijn. Het opnieuw resetten van onze zintuigen, voelen, horen, zien om vervolgens te begrijpen. Feitelijk is hier sprake van een vorm van aandacht die haast fenomenologisch is; waarnemen zonder oordeel. Of althans je oordeel opschorten. Mijn trainingsmaat Dave Doornbos zegt vaak: “voelen en ervaren is begrijpen”. We zijn te vaak met onze mind in een toestand van productie en schieten te snel in het oordelen, waardoor er haast geen ruimte meer is voor nieuwe ervaringen.

Even terug naar die knie. Misschien een ridicuul voorbeeld, maar toch! We zijn al bewust; waardoor de vraag naar waar je werkelijk aandacht voor wilt hebben steeds meer op de voorgrond komt. Aandacht is het nieuwe goud, las ik recentelijk. De vraag is 'heb je daar aandacht voor?' Vorige week vertelde een manager nog dat er veel goede mensen waren vertrokken. Op de vraag of hij het had zien aankomen was het antwoord 'jein', ja en nee! Nee, de boodschap had hij niet zien aankomen. Ja, omdat hij wel eerder signalen had waargenomen, en kennelijk genegeerd. Aandacht!?'

In onze huidige technologische samenleving is contact maken met een medemens niet vanzelfsprekend. Je moet moeite doen om elkaar te zien, te horen en aan te voelen, als voorwaarde voor diepere verbinding. Begrijpelijk dat steeds meer mensen vormen van rust zoeken om te ontsnappen aan de overprikkeling van onze huidige maatschappij.

Op de vraag over bewustzijn en/of wording te beantwoorden. We zijn het al. We zijn één; lichaam en geest! Het lichaam volgt de mind en visa versa. Holistische kwaliteit. De vraag die je aan jezelf kunt stellen voor vandaag, morgen en overmorgen is: waar richt jij je aandacht op?

Nabrander voor leidinggevend Nederland; richt jij je aandacht ook op je mensen?