Dutch Leaders in Financieele Dagblad

Sterk leiderschap vergt een mensgerichte aanpak

Veel organisaties zijn zoekende hoe zij hun economische drijfveren kunnen verbinden aan maatschappelijke proble- matiek en daarbij waarde kunnen creëren voor stake- holders. Dutch Leaders helpt organisaties vooruit door de focus van bestuurders te verleggen naar mensgericht leiderschap en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

“Leiderschap is veel meer dan alleen het zakelijke aspect”, zegt Pierre Mellegers, één van de founders van Dutch Leaders.“Leiderschap houdt ook in dat je bewust bent van de wisselwerking tussen jou als leider en de medewerkers in je organisatie. Psychologische veiligheid en uitdaging bieden zijn voor een sterke leider essentieel. Rond het mensgerichte aspect zit helaas vaak nog een spanningsveld.” Werk en privé lopen volgens Mellegers tegenwoordig veel meer door elkaar heen dan vroeger. De persoonlijke situatie en gemoedstoestand van een werknemer kunnen invloed hebben op het werk, waardoor een mensgerichte aanpak een belangrijk punt van aandacht is.“Leiders in dit tijdperk dienen daar empathie voor te hebben”, vindt Mellegers.

Voor een leider is het daarnaast ook heel belangrijk om spanningen goed te kunnen hanteren. Dat betekent dat lei- ders zich toegankelijk moeten opstellen, zodat mensen hen gemakkelijk kunnen benaderen.Als er niet genoeg openheid is om zaken bespreekbaar te maken, neemt het vertrou- wen in het leiderschap af. Mellegers: “Dit past niet bij de hedendaagse innovatiecultuur.Als leider moet je je dus vooral bewust zijn van je eigen emoties, de wijze waarop je communiceert en wat jij toevoegt als leider.”

Door middel van verschillende leiderschapsprogramma’s ondersteunt Dutch Leaders leiders in de transitie naar mensgericht en maatschappelijk leiderschap. Onder anderedoor te reflecteren op situaties en gedrag werken leidershierbij aan zichzelf, hun leiderschap en hun organisatie, waardoor ze een voorbeeldrol kunnen vervullen.“Een leiderschapsstijl die psychologische veiligheid biedt en tege- lijkertijd uitdaging faciliteert, creëert een stevig fundament aan vertrouwen. Dat is cruciaal!”, aldus Mellegers.
Tekst: Britte van Erven

Ga voor het artikel in FD naar: Dutch leaders