Leadership Transition Journey

Een natuurlijk en innovatief leerpad voor het ontwerpen, bouwen en leiden middels effectieve meervoudige samenwerking van bedrijf, organisatie en ‘community’.

Sta jij op dit moment voor ongekende, complexe uitdagingen met jouw organisatie? Probeer je met je organisatie weer in het lood te staan na de eerste grote schok van de Corona crisis? Heb je behoefte aan een doorbraak voor een nieuwe koers, een nieuw businessmodel of nieuwe manier van werken? Last van tijdsdruk, onzekerheid, weinig betrokkenheid van stakeholders, beperkte resources, conflicterende partijen, alleen maar korte termijn issues? Nieuwe vragen roepen om nieuwe antwoorden. Dutch Leaders en de Embassy of the Earth begeleiden je bij deze uitdagende manier om de juiste, duurzame antwoorden te vinden!


 

 

Het programma

Stap 1
Stap 2

Start van de reis - 3 tot 5 dagen

De route naar vernieuwing en ‘nieuw leiderschap’ leer je niet uit een boek of in een webinar. Daarom gaan we op reis. ‘Stripping life to the bare essentials’, om net als nomaden even los te komen uit de vaste kaders. Deelnemers zijn niet alleen directeuren. Iedereen kan immers leiderschap tonen. We gaan op pad met een groep leiders, uit verschillende organisaties of organisatie onderdelen.
Het startpunt van de reis is de complexe uitdaging die jij wilt aanpakken in jouw organisatie. Vanuit deze uitdaging heb je het lef om nieuwe wegen in te slaan. Een ontdekkingsreis naar onvermoede krachten, het ‘aanboren van sociaal vermogen’, een innerlijk avontuur. Je ontdekt nieuwe kwaliteiten in jezelf en anderen om je heen, leert angst en weerstand te overwinnen, de magie van het moment te ervaren,
en uiteindelijk de ‘schat’ mee terug te nemen: een helder beeld van de wenselijke toekomst en duurzame oplossingen voor jouw uitdaging in het NU.

Werksessies - 4 keer 2 dagen

Tijdens de reis maken we gebruik van onze zogenaamde reizende faculteit, waarin de vraag van de reisgenoten gekoppeld wordt aan deskundigen. Wetenschappers, ondernemers, sporters of cultuurdragers worden ingezet om inspiratie of kennis
over te dragen die past bij het vraagstuk.
Ook verdiep je je op begrippen als ‘Sociaal Vermogen’, Open Systeem Denken’ en ervaar je ‘De Reis van de Held’ waar Frank Heckman over heeft gepubliceerd. Organisaties als Stork/Fokker, NOC&NSF (Olympische ploeg) maar ook multidisciplinaire teams gericht op energietransitie of grootschalige gebiedsontwikkeling gingen je met succes voor.

Resultaten

  • Duurzame oplossingen voor de complexe uitdaging(en) die je onmiddellijk kan toepassen
  • Samenwerking met belangrijke samenwerkingspartners in het veld van voedsel, logistiek, financiën, milieu en maatschappij
  • Ontwikkel je als ‘Sociaal Architect’, waarmee je de organisatie nu en in de toekomst blijvend kan dienen
  • Ervaar je eigen kracht en je beperkingen in de nauwe samenwerking met je reisgenoten
  • Krijg je zicht op jouw leiderschapsrol in de transitie van de organisatie

Beschikbare data

Programma Startdatum Beschikbaarheid
Bekijk alle programmas

Inschrijfformulier