1. Home
 2.  » 
 3. Blog
 4.  » Leiderschap en cultuur

Leiderschap en cultuur

Wat denk jij? Werk je in een hippe of hippie cultuur? Tja, wat is het verschil tussen die ene klinker zal je je afvragen. Een hippe cultuur ontwikkelt mee met de tijdgeest, terwijl een hippie cultuur is hangen blijven hangen in het verleden. Overigens het belang van organisatiecultuur vliegt je om de oren. Cultuur is […]

Wat denk jij? Werk je in een hippe of hippie cultuur? Tja, wat is het verschil tussen die ene klinker zal je je afvragen. Een hippe cultuur ontwikkelt mee met de tijdgeest, terwijl een hippie cultuur is hangen blijven hangen in het verleden.

Overigens het belang van organisatiecultuur vliegt je om de oren. Cultuur is hot! En dat is ook logisch. Mensen maken in dit tijdperk waarin we leven nog meer het verschil dan voorheen. En cultuur is een synoniem voor hoe iedereen zich gedraagt in de organisatie. Dus als de drive er vanaf spat dan ervaart iedereen dat. (En dus ook de tegenhanger)

Maarrrr eerlijk, wat zie je hiervan terug in de praktijk?

Zijn organisatieculturen wel hip? Sluiten culturen wel aan bij de tijdgeest van mensgerichtheid? Wordt er bewust in cultuur geïnvesteerd? Is wat ‘verkocht’ wordt aan de poort ook de praktijk?

Beweging

Organisaties bewegen op dit moment over een dun lijntje tussen wie-ze-zijn en hoe-ze-willen zijn. Als een koorddanser. De oorzaak hiervan is te beredeneren vanuit een aantal ontwikkelingen:

  • Nieuwe generaties toetreders op de arbeidsmarkt ‘dwingen’ af naar meer flexibiliteit in work-life balance. Deze generaties organiseren zichzelf. Ze weten goed gebruik te maken van technologie en zijn wendbaar. Een organisatie is voor hen een ontmoetings- en ervaringsplek. En die plekken zijn er meer in wereld. Hoe organiseer je reiservaringen?
  • Robotisering, informatietechnologie, kunstmatige intelligentie is volwassen aan het worden en versimpelt onze routinematigheid. Wat voegt de menselijke factor toe in een wereld die gedomineerd door algoritmes? Wat is zijn purpose? Wat is de verbinding tussen purpose en de cultuur van de organisatie?
  • Social-demografische ontwikkelingen, multi-cultu samenstellingen van organisaties, creëren de roep naar nieuwe samenwerkingsvragen en morele codes voor goed werkgeverschap. Hoe toon je leiderschap in inclusiviteit?
  • Van organisaties wordt steeds meer flexibiliteit en wendbaarheid verwacht als gevolg van bovengenoemde ontwikkelingen. Cultuur is de smeerolie van de organisatie. Een op samenwerking gerichte cultuur heeft de competenties in huis om wendbaar te zijn.
  • Als je puur op aandeelhouderswaarde stuurt dan ben je op den duur ‘out of service’. Een langere termijn view voor alle stakeholders sluit aan op de koers die corporates willen inzetten. Nieuwe generaties willen triple-P-value: purpose, people, planet. Heb je een diehard tech-strategie, verbind deze dan met people purpose.

Antwoorden op deze ontwikkelingen zijn in progress. En tegelijkertijd is er veel transparantie over het wel en wee in organisaties; zodanig dat in het slechtste geval rottigheid zo op straat ligt. Cultuur stopt niet bij de grenzen van de organisatie; dat is inmiddels wel bekend. En dat het lijntje soms breekt zie je terug in hoge uitstroompercentages van tussen de 10% a 25%. Deze percentages zijn ruim genomen. Afhankelijk per branche zijn er verschillen in wat ‘geaccepteerd’ verloop is.

Tegenbeweging 

Bij hoge uitstroompercentages is er een hippie cultus gaande. Mensen zetten zich feitelijk af tegen het beleid. Er is in meer of mindere mate geen bereidheid tot maatwerk en het systeem dicteert. Overigens wordt het vertrek van mensen veelal vanuit een organisatieperspectief beredeneerd met argumenten als ‘de persoon fitte niet meer in de cultuur’ of ‘er is verschil van inzicht over de gewenste koers’, etc… Er zijn altijd redenen te vinden waarom iemand niet meer fit. Maar het tegengeluid is dat verschil in welke vorm dan ook, ook zijn waarde heeft. Uitsluiting impliceert dat iemand afgezet wordt tegen de norm. Maar stel dat de norm inclusiviteit is. Wat is dan het criterium?

Als mensen het verschil maken dan is elk ongewenst vertrek toch volstrekt ongewenst.

Hippie cultus, afgeleid van de Hippies in de jaren 60. Zij lieten een tegengeluid horen tegen de materialistische, kapitalistische wereld. Hippies gingen hun eigen cultuur creëren, met een eigen waardenpallet, gebaseerd op menselijkheid, liefde, samen zijn. 

De organisaties waar een hippe onderstroom gaande is zijn ergens blijven hangen in hun ontwikkeling, het hapert. Het tegengeluid van medewerkers is dat zij een breuk ervaren in persoonlijke waarden. Euro’s voor mens!

Als je als organisatie in de hippie fase zit, dan heb je als leider wat te doen. Het leiderschapsgedrag en het gehele waardensysteem van de organisatie heeft dan trekken van een bureaucratie: een veel te dominante hiërarchie, top down besluitvorming, overbodige interne controls en een mentaliteit die ik-gericht is.  Op de een of andere manier is dit tegennatuurlijk. Mensen zijn doorgaans behulpzaam, hebben iets voor elkaar over en tonen wel degelijk verantwoordelijkheid.

En toch is er al decennialang een managementmoraal van control & command.

Opwaartse beweging

De tegenhanger van een hippie-cultuur is een hippere, moderne cultuur die rekening houdt met persoonlijke waarden en dagdagelijkse behoeftes van medewerkers. Van hippie naar hip en modern. Mee-ontwikkelen met de huidige tijdsgeest: open, ruimte om persoonlijke waarden in te vullen, gericht op ontwikkeling en mensgericht.

Is dit lastig te organiseren? Nee, natuurlijk niet, daar is management voor uitgevonden. Maar het start wel bij leiderschap en bij de vraag ‘hoe je wil zijn als cultuur?’

En ja, deze organisaties zijn er. Ze kenmerken zich door mensgericht leiderschap*, in présence heel bescheiden, per definitie inclusief en wij-gericht. Het collectief staat centraal, wellbeing en performance met en voor elkaar. En dat juist door onderkenning van alle persoonlijke waarden.

Ik nodig leiders en hun organisaties uit om zichtbaarheid te tonen. En een voorbeeld te zijn voor organisaties die een transitie willen maken naar een hippe, moderne cultuur waar mensen met drive hun werk uitvoeren.

Wij, Dutch Leaders, faciliteren op verschillende manieren podia om mensgericht leiderschap te ontwikkelen. Op 7 februari 2020 organiseren we een experience ‘mensgericht leiderschap’ met als gastspreker o.a. George Kohlrieser.

Binnenkort meer over dit event via social media en onze website. Www.dutchleaders.nl

*Mensgericht leiderschap stelt de mens centraal in de organisatiestrategie. Alles in de organisatie staat ten dienste van de mensen die er werken. De filosofie is simpel, goed zijn voor je mensen, impliceert dat mensen goed zijn voor hun omgeving. Organisaties die deze HR strategie als uitgangspunt bouwen aan een hippe, moderne cultuur!

Pierre Mellegers

Lid worden van onze community?

Ook zin om mee te doen? We hebben je er graag bij om te ontdekken hoe we een mooie bijdrage kunnen leveren aan de wereld om ons heen. Samen staan we sterker. Maken we gave bijeenkomsten en sessies voor en door Dutch Leaders. Wacht niet langer en ga aan de slag met jouw unieke bijdrage aan jezelf, je organisatie en vooral de wereld!! Welkom!